They see me rollin’

Project wat nieuwe Nederlanders in contact brengt met het werkveld. Samen met kunstenaars en studenten maken zij artistieke fietsvoertuigen en creëren op deze manier ludieke ontmoetingen met potentiële werkgevers.

Heleen werkte in dit project als community coach.