Project Buurtpost

Om de buurtgenoten beter te leren kennen bedacht Heleen het project Buurtpost. Bewoners schreven anoniem drie brieven naar elkaar, waarin zij werden uitgenodigd over zichzelf te vertellen, hoe ze het wonen in de wijk ervaren en wat hun dromen/verlangens zijn. Tot slot ontmoeten zij elkaar in levende lijve tijdens een gezellige borrel.