Kudde – Wat drijft jou?

Workshop gericht op bedrijven

Mekkeraars, zwarte schapen, belhamels, volgzame schapen…
Ze komen voor in elke organisatie. Wij gaan op zoek naar wat uw werknemers bezielt, wat hen drijft.

Wij gebruiken de schaapskudde als metafoor voor uw bedrijf en onderzoeken de vraag; wat drijft jou? met als doel de ontmoeting tussen de werknemers zodanig te intensiveren, dat de onderlinge samenwerking wordt verbeterd.

We beginnen de workshop met oefeningen die de werknemers bewust maakt van “collega”-kuddegedrag. Dit gedrag wordt op een grappige manier inzichtelijk gemaakt en serieus aan de kaak gesteld. Als duidelijk is wat ieders positie is in de kudde, onderzoeken we wat elke individuele werknemer zo bijzonder maakt. Om vertrouwen en wederzijds respect in de kudde te brengen, worden de werknemers door verschillende trainings-oefeningen uitgedaagd om hun persoonlijke en zakelijke drijfveren te delen. Zo ontstaat een sterke kudde, waarin iedereen zich gekend voelt in de gekozen positie, en zijn/haar drijfveren kan inzetten voor de kudde vanuit de eigen authentieke kracht.

Deze workshop is uit te breiden met de natuurtheatervoorstelling Kudde en/of een workshop schapen drijven.

Voor meer info over deze voorstelling, neem een kijkje op de website.